Resolution:

CISOaaS


CISOaaS (Chief Information Security Officer as a service / for hire ) - Hire a Chief Information Security Officer today for your company!

Tel: +46 722 169 847

 • Support for your organisation, support for CISO or CISO team
 • Interim CISO
 • Start-up & scale up -experience
 • Wide sector knowledge
 • Mapping for your needs and support from our team
 • Bring experience to your company from Global & multinational organisations, regional and local

Read more (in Swedish) about CISO as a Service - Chief Information Security Officers

Advisory Services

Cybersäkerhet & strategirådgivning, CSO / CISO som tjänst.

 • Acting/interim CISO
 • Rådgivare till CISO/CISO-orgaisationen
 • Etablera rätt arbetssätt
 • Nå utpekade mål som börsnotering, certifiering eller uppköp
 • Riskaptit/security posture
 • Riskbaserat arbetssätt
 • Regelefterlevnad
 • Säkerställ rätt säkerhetsmedvetenhet i organisationen genom skräddarsydd och mätbar security awareness
 • Kontinuerlig förbättring

Time & Material - ring för mer info

Information Cybersecurity Order CISOaaS

Assessments & analysis

Förändringsarbete, tredje parts-utlåtande, kvalitetssäkring eller säkerställande av kravuppfyllnad?

 • Nulägesanalyser
 • Förstudier
 • Punktinsatser inom kravställning som mappning av krav för regelefterlevnad
 • Teamleveranser
 • Workshops
 • Stöttning inom specifika säkerhetsområden och regelverk
 • Teknisk säkerhet
 • Fysisk säkerhet
 • Informationssäkerhet
 • Holistisk säkerhet end to end

Time & Material - ring för mer info

Information CISOaaS Order CISOaaS

C-level consulting

Interims CTO, CSO, CISO eller stöttning för nästa steg i er verksamhet?

 • Flexibilitet: ta in erfarna resurser tillfälligt eller långsiktigt för att stötta eller bygga team.
 • Stöttning för att slutföra projekt, SME eller projektledning
 • Riskbaserat arbetssätt
 • Stöttning inom relevanta regelverk, regulatoriska krav, GRC
 • Helhetsgrepp kring genomförande av aktuella projekt inom specifika områden
 • Bred och djup erfarenhet inom relevanta branscher och sektorer
 • Ways of working
 • Rätt processer för bla lifecycle management, devsecops
 • Utvärdering och inköp av tjänster så som SOC, säkerhetstestning
 • Förebyggande preventivt säkerhetsarbete, förbättrad motståndskraft och detektion, reaktiv säkerhet och forensikprojekt

Kontakta oss för mer information

Information CTO, CSO, CISO, C-level consulting Order CISO

Kontakta oss gärna för mer information på telefon och boka ett möte.

Interims CISO idag!

Akut behov? inget problem!
Kontakta oss för behovsanalys idag.

 • Rådgivning inom Cybersäkerhet & strategi
 • Säkerhetsmedvetenhet, analyser & mätbara mål

Rätt stöttning CSO

Vi förstärker er säkerhetsorganisation med rätt kompetens och extern kunskap, branschvana och lång erfarenhet. Bredda er horisont idag!

 • Från DevSecOps & riskaptit till riskanalys & företagsuppköp

Startup? Scale up?

Etablera rätt säkerhetsarbete från början! säkerställ att ni lever upp till de krav som förväntas.

 • Identifiera behov, nå rätt resultat
 • Börja med rätt insatser först
 • Kompetensutveckling

Rätt arbetssätt Cysec

Etablera rätt arbetssätt, baserat på erfarenhet!
 • Beprövad metodik
 • Preventiv säkerhet - ökad motståndskraft
 • Etablera rätt arbetssätt & reaktiv säkerhet, bättre incidenthantering
 • Effektiv måluppfyllnad

Eget CDN

Med eget Content Delivery Network blir er webbplats flygande snabb! Laddningstider kortas & ni får högre driftsäkerhet!

Lastbalansering

Att fördela lasten (trafiken, tex besök för en webbplats, databas, server/tjänst) används ofta för att öka tillgängligheten och förhindra driftstörningar.

SaaS - molnapplikationer

Software as a Service är en molntjänst där ni arbetar flexibelt med färdiga webbaserade applikationer. En lång rad färdiga program finns.

Lagringstjänster

Vi kan säker lagring. Oavsett om det är molnlagring eller schemalagd automatiserad säkerhetskopiering ni är ute efter så har vi tjänsterna!

Övervakning - SirV

Monitorering av servrar & tjänster blir enkelt med SirV™. Vi ser till att allt fungerar som det ska och att ni får information.

SLA

Hos oss kan ni välja den servicenivå som passar er. SLA Bas ingår redan som standard.

Supportavtal

Lägg till något av våra IT-supportavtal för prioriterad experthjälp till rabatterat arvode.

Managed Server

Att hantera innehåll i en server kan vara svårt men är viktigt, inte minst säkerhetsuppdateringar!