Resolution:

Förklaringar av vanliga förkortningar & begrepp inom serverhosting

Vad betyder egentligen förkortningar och begrepp som: vCPU? CPU? Ram-minne? Fail-over och kluster? Vi förklarar vanliga begrepp och akronymer inom serverdrift så du lättare kan välja rätt tjänst!

 

VPS - Virtuell server, själva servern är virtuell och körs "ovanpå" våra supersnabba och driftsäkra moln.
Med automatiserad fail over flyttas er VPS helt obemärkt mellan de olika fysiska servrarna i vårt moln om vi tex behöver utföra systemunderhåll på någon av de många olika fysiska servrarna.
Ni får mycket hög tillgänglighet i och med att er server mycket sällan behöver startas om.
Uppstart och omstart är mycket snabbare för virtuella servrar jämfört med fysiska servrar.

 

Fysisk server, Dedikerad Server, Bare Metal - En "riktig" server, dvs inte en virtuell server. Man använder fysiska servrar bland annat för att virtualisera servrar. Co-location är en tjänst som går ut på att ni äger er server och placerar den hos oss och vi sköter driften.

Det engelska begreppet "Bare Metal" innebär ungefär att man når hårdvaran direkt, dvs man installerar ett operativsystem som direkt kommunicerar med hårdvaran till skillnad från virtuella servrar som alltid har ett "lager" mellan sig och den fysiska hårdvaran. Se även våra tjänster: lastbalanserad lagringsserver och private cloud.

Läs mer om serverhosting här.

 

vCPU - Virtuell CPU, dvs själva processorn i er virtuella server. Ni kan ha en eller flera processorer i en och samma server, ju fler desto snabbare server. Som jämförelse: för små enkla webbplatser med lite trafik räcker det vanligtvis med en vCPU. Varför inte prova med en och skala upp vid behov - det går blixtsnabbt att lägga till systemresurser för virtuella servrar och kan ofta göras utan omstart - detta är en av fördelarna med just virtuella servrar jämfört med dedikerade servrar.

 

CPU - Processor. Det är Processorn i servern som utför beräkningar. Man kan likna processorn vid hjärnan. Tillsammans med RAM-minnet jobbar processorn i servern för att utföra de olika funktioner som tjänsterna i servern kräver, tex leverera en webbsida. Lägg till fler processorer för att göra er server snabbare.

 

RAM-minne - Arbetsminnet i er server. De flesta servrar behöver minst 512MB minne. Ju mer minne desto snabbare server och desto mer orkar servern med. Som jämförelse för en minimal server som enbart fungerar som webserver för en liten webbplats med lite trafik rekommenderar vi minst 512MB, gärna mer. En av fördelarna med virtuella servrar är att de är ännu mer resurssnåla än fysiska servrar. Vi kan hjälpa er att undersöka hur er server fungerar och identifiera eventuella flaskhalsar. Ram-minnet är den mest kosttnadseffektiva uppgraderingen, går något långsamt - prova att skruva upp arbetsminnet och se om det hjälper!

 

HDD, Hårddisk, Lagring - Hårddisken är det utrymmet som er server kan lagra filer på. Har ni tex en webplats med mycket bilder behöver dessa bilder lagras på serverns hårddisk. Lägg gärna till extern lagring för backup. För att servern snabbast möjligt ska kunna leverera materialet till besökare bör filerna hämtas från serverns egen hårddisk. Vi rekommenderar inte mindre än 10GB för virtuella servrar men det är möjligt att använda mindre än så i minimala serverinstallationer. Väljer ni Windows rekommenderar vi aldrig mindre än minst 30GB, ju mer desto bättre - windows behöver mycket utrymme! Väljer ni Linux eller UNIX kan man gott börja med lite mindre och utöka vid behov.

Backup bör lagras på en separat virtuell hårddisk eller ännu enklare på vår molnlagringstjänst så kan ni även komma åt filerna enkelt via andra enheter.

 

Operativsystem - Kallas ofta även OS. Detta är systemet som er server använder. De allra flesta servrarna i världen använder någon typ av Linux. Det spelar ingen som helst roll om du använder Mac, PC med Windows eller något annat på din dator. Exempelvis en webbserver är i regel alltid enklast att välja Linux för och det är snabbare, billigare och säkrare i nio fall av tio.

Tycker ni att det är svårt att välja bland de många olika operativsystem som finns? Kontakta oss så hjälper vi till.

Några av de vanligaste operativsystemen kan du läsa mer om här.

 

Kluster, Cluster - Ett kluster består av minst två olika servrar. Dessa kan vara virtuella eller bestå av både fysiska och virtuella servrar. Fördelen med ett kluster är att man kan fördela belastningen mellan de olika servrarna i klustret (tex trafik på en webbsida). Alla våra virtuella servrar körs exempelvis ovanpå flera olika fysiska servrar som jobbar i ett kluster. Er VPS "flyter" mellan de olika fysiska servrarna och skulle vi tex stänga av en av de fysiska servrarna så flyttas er VPS automatiskt över till en annan kluster-server.

På samma sätt kan ni fördela trafik för era webbtjänster. Skapa två eller flera virtuella servrar hos oss och fördela trafiken mellan dem. Kontakta gärna vår kundservice för rådgivning. Läs gärna mer om våra tjänster lastbalansering och CDN.

 

Fail Over - Automatiserad funktion för att flytta över en tjänst, tex en webbserver som tar emot trafik från besökare, mellan olika servrar. Exempel: två olika webbservrar ingår i ett kluster och den ena behöver startas om, då flyttas funktionen som används av besökarna över till den andra servern medan den första startar om. När den första servern är redo att ta emot trafik på nytt så upptäcker lastbalanseraren detta och trafiken fördelas åter på båda servrarna igen.

 

SSH - Secure Shell, en vanlig metod för att fjärradministrera servrar. Förbindelsen är säker och använder kryptering. Det är möjligt att använda tvåvägs-autenticering. Med brandväggsregler begränsas vilka som har möjlighet att logga in på servern.

 

Brandvägg, Firewall - Åtkomst till er server regleras av brandväggsregler. Våra brandväggar skyddar er server från obehörig åtkomst. Olika tjänster använder olika portar på Internet. En vanlig inställning för webbservrar är att man tillåter åtkomst på port 80 från de flesta på Internet men att tex porten för SSH begränsas så att enbart era serveradministratörer har möjlighet att logga in. Se även: lista över vanliga portar.

 

Övervakning - Att er server fungerar som den ska säkerställs bland annat med vår automatiserade funktion för monitorering, så kallad övervakning. Detta innebär inte att själva innehållet i servern som filer är osäkert utan detta hanteras naturligtvis säkert, via vårt avtal är vi förbundna att hantera ert innehåll på ett säkert sätt. Med funktioner som SirV kan vi säkerställa att allt fungerar som det ska. Ni kan själva också få larm skickade till er. En vanlig inställning för tex webbservrar är att man kontrollerar att tjänsten är åtkomlig och larmar om det skulle ta för lång tid för er webbserver att ta emot förfrågningar. På så vis är ni först med att känna till ett eventuellt fel så att ni snabbt kan åtgärda detta innan era användare drabbas.

 

Läs mer om några av våra tilläggstjänster inom serverhosting här

 

Läs mer om våra olika tjänster inom serverhosting här