Resolution:

Val av operativsystem (OS)

Valet av operativsystem för era servrar är viktigt och det kan verka som en djungel av olika tekniska begrepp.

 

Vad är ett Operativsystem?

Operativsystemet är själva grunden i en server och har hand om program som körs, tex e-postserver-program, webbserver-program. Valet av operativsystem påverkar vilka andra program du kan använda och hur.

Valet av operativsystem som du har på din dator har ingenting att göra med server-operativsystemet. De flesta servrar på Internet använder Linux medan de flesta datorer på skrivborden runt om i världen är Windows eller Mac.

 

Är du osäker på vad som passar er bäst? Vår kundservice hjälper er gärna reda ut eventuella frågetecken.

 

Linux är vanligast

Det vanligast förekommande operativsystemet för server är Linux även om UNIX också är ett populärt val. Så gott som varenda webbplats du besöker körs på en Linux-server (ca 90% av Internets webbplatser enligt en undersökning gjord Oktober 2015).

Även UNIX (en släkting till Linux) är mycket vanligt tack vare att det anses så robust och säkert.

Både Linux och UNIX kräver relativt lite underhåll och är mycket driftsäkert. Ett bra förstahandsval är Linux då det är väldigt mångsidigt. Vi anpassar dock såklart tjänsten efter ert behov och väger in alla aspekter, inte minst långsiktigt underhåll när vi gör en rekommendation.

 

I vissa fall används Windows men det kräver i regel mer underhåll vilket ger mer nedtid och kräver att flera system gör "samma sak", systemen gör även mer anspråk på prestanda vilket innebär dyrare servertjänster och dessutom innebär det högre licenskostnader vilket är några av de främsta orsakerna till att Linux i princip dominerat servermarknaden sedan mitten på 1990-talet när Linux gick om UNIX som tidigare var det vanligaste valet.

Mac OS X (som för övrigt är baserat på UNIX) eller Android (baserat på Linux) är mycket ovanligt förekommande för servrar. Man kan säga att Linux och UNIX är besläktade och bygger på ungefär samma principer i många fall. Båda har sina styrkor och det är inget fel att kombinera. Serveradministration i såväl UNIX- som Linux-baserade system är relativt enkelt att lära sig men vi rekommenderar att ni i första hand utgår från vilka som ska administrera era system. Är era systemadministratörer vana vid tex Windows Server så kanske det ska väga tyngre även om det innebär att lösningen blir mer komplicerad och kostar en slant mer - det är viktigt att systemen fungerar bra, att systemadministratörer kan systemen utan och innan och att de kan jobba med att hålla systemen säkra så att användarna kan jobba i systemen utan avbrott. Vår support kan fungera både som backoffice-support för er eventuella egna IT-avdelning eller ta ett större ansvar. Vi anpassar enligt era önskemål.

 

Många olika typer av Linux

För den oinvigde kan det framstå som en djungel av olika operativsystem baserade på Linux. Generellt brukar man säga att Ubuntu, Debian, Red Hat, Cent OS och Fedora är de vanligaste sorterna (värt att notera är att Red Hat Linux är en kommersiell Linuxdistribution och alltså har en licensavgift till skillnad från de övriga).

Vi brukar generellt rekommendera att man väljer någon av dessa då det är enklare att hitta lösningar på eventuella frågor som kan uppkomma.

Kontakta gärna vår support så hjälper vi till med rådgivning utifrån ert behov!

Tips: är du osäker på vilket operativsystem som passar bäst? Prova en VPS i en månad och utvärdera, det är enkelt att byta operativsystem på en VPS i jämförelse med en fysisk server.

Olika sätt att installera program

Debian-baserade Linux använder dpkg och apt-get för att hantera program:

  • Debian
  • Ubuntu
  • Linux Mint
  • mfl

Red Hat-baserade Linux-operativsystem använder istället rpm:

  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
  • Fedora
  • Cent OS
  • mfl

Tips: Cent OS är för övrigt väldigt snarlikt Red Hat Enterprise Linux (RHEL) så om ni har en mjukvara som kräver RHEL så går det högst troligt utmärkt att välja Cent OS istället om ni inte har någon nytta av den support som ofta ingår i licensen för RHEL.

Det finns många olika sorters Linux, ett antal av dem kan du välja i vår VPS-tjänst. För mer information om andra operativsystem baserade på Linux: kontakta vår kundservice. Vi rekommenderar generellt sett aldrig Android-linux för servrar.

 

Olika sorters UNIX

Inom UNIX-världen brukar vi först och främst rekommendera FreeBSD UNIX som är ett helt och hållet kostnadsfritt operativsystem i första hand avsett för server och det dominerande UNIX-baserade operativsystemet för Servrar.

FreeBSD är, precis som de vanliga Linux-operativsystemen, relativt enkelt att hålla säkert, uppdatera och installera program på. Det finns gott om mjukvaror för bland annat webbservrar, epostservrar och mycket annat. FreeBSD går utmärkt att använda på vår tjänst Dedikerad Server.

 

OpenBSD är ett operativsystem som vi också jobbat mycket med sedan slutet på 1990-talet - precis av samma anledning som många andra som väljer detta operativsystem i vissa sammanhang: det är fokuserat på säkerhet. Är det extremt hög säkerhet, på bekostnad av prestanda och med risk att ligga något efter i release-cykler för vanliga mjukvaror, som ni behöver så är OpenBSD ett alternativ.

Det är i grund och botten ett mycket effektit och resurseffektivt BSD-baserat UNIX-operativsystem men med en helt annan filosofi bakom hur mjukvaror utvecklas och underhålls. Värt att notera är att man blir något begränsat i val av hårdvara i vissa fall när man väljer OpenBSD UNIX.

 

NetBSD är även detta ett BSD-UNIX. Det lämpar sig väl både för virtuella servrar och fysiska servrar. Även NetBSD har goda nätverksegenskaper, precis som FreeBSD men något mer minimalistiskt i sitt utförande.

 

Det finns även andra typer av UNIX-baserade operativsystem, kontakta oss för mer information. Värt att notera för Mac OS X: detta UNIX-baserade operativsystem rekommenderar vi generellt sett aldrig för servrar. Ej heller Android-linux för den som tycker detta är orättvist ;)