Resolution:

Mail Backup

Har ni en egen mailserver rekommenderar vi att ni lägger till tjänsten mailbackup vilket innebär att så kallade sekundära e-postservrar tar emot och buffrar e-post när det av någon anledning inte går att nå er mailserver.

 

Varje domän på Internet måste ha minst 2st e-postservrar och i vår tjänst ingår ännu fler, redundanta system för att säkerställa leverans även under mycket svåra driftförhållanden.

 

Tjänsten fungerar på så vis att avsändare kan skicka e-post till våra backup-system (e-post skickas automatiskt hit av avsändare vid problem i den ordinarie mailservern) som i sin tur håller reda på när er e-postserver åter blir nåbar och omedelbart levererar den uppköade e-posten så snart det är möjligt.

 

Rent tekniskt fungerar tjänsten som en så kallad secondary mail exchanger (MX) med flera olika system för att borga för hög driftsäkerhet. I och med att man alltid måste ha minst två olika e-postservrar för varje domän är detta en utmärkt lösning eftersom vi säkerställer att systemen är separerade från varandra.

 

Pris 199 SEK/mån exkl moms.

order Mail Backup