Resolution:

Så här fungerar våra avtal

1. Det finns ett generellt avtal som gäller för alla tjänster, varor och produkter som compartment AB tillhandahåller. Detta avtal heter "Allmänna villkor".

2. För vissa tjänster, varor och produkter finns det särskilda villkor eller avtal.

3. Det kan förekomma kundspecifika avtal, dvs ytterligare tilläggsavtal som gäller enbart mellan compartment AB och en specifik kund och/eller för en särskild tjänst och/eller ett särskilt försäljningstillfälle. Dessa avtal är unika och avtalas mellan compartment AB och kunden i fråga. Dessa kan vara ramavtal odyl.

 

Utöver dessa köpavtal, tjänsteavtal eller abonnemnagsavtal finns även andra avtal för fristående tjänster som tex vår återförsäljartjänst.

Grundregeln är att Allmänna villkor alltid har företräde om inget annat anges.

Avtalsdokumentationen finns tillgänglig här i aktuell version.

 

Aktuell version av Allmänna villkor: 2.2.1 (2016-04-18)

 

För att läsa våra våra avtal behöver en PDF-läsare som tex Adobe Acrobat Reader som du hämtar kostnadsfritt här:

get adobe acrobat reader