Resolution:

IT-säkerhet

Konsultation inom IT-säkerhet

Hitta säkerhetsbrister innan någon annan gör det!

Vi hjälper till både med förebyggande arbete inom IT-säkerhet och vid incidenter.

Exempel på uppdrag vi kan utföra åt er är:

 

 • Penetrationstester
 • System- och kodanalys
 • Säkerhetsaudits
 • Nätverks- och driftsäkerhet
 • Utveckling och design av säkerhetslösningar
 • Design av säkerhetsarkitekturer
 • Riskanalys
 • Informationsklassning
 • Kravhantering och analys
 • Säkerhetspolicys
 • Incidenthantering
 • Identity Management

 

Vi har expertis inom UNIX (inkl BSD-liknande MAC / OS X), Linux och Microsoft Windows