Resolution:

Lägre bemanning Mars

Under Mars månad 2017 har vi lägre bemanning än normalt och ber dig som har möjlighet att vara ute i extra god tid

Läs mer om hur du når vår kundservice här

Läs mer om hur du ställer en fråga till vår försäljningsavdelning här

 

Under perioden 2017-02-24 - 2017-02-29 kommer vi att ha lägre bemanning än normalt vilket stundtals kan innebära något längre svarstider för exempelvis supportärenden och beställningar. Om möjligt får du därför gärna vara ute i extra god tid. Vår jour och expressorder når du som vanligt, dygnet runt via telefon: +468915544. Kunder med IT-supportavtal har även möjlighet att skicka ärenden via skype och e-post med prioritet.


Nyheter