Resolution:

Tips för er som har egen kameraövervakning

Saker att tänka på inför sommaren när ni använder kameraövervakning

De flesta företag har idag någon form av övervakningskameror. I många fall är det till och med ett krav.

 

Varningsskylt

Oavsett om er kameraövervakning kräver tillstånd eller ej så är man alltid skyldig att tydligt varna om att kameraövervakning sker.

Denna skylt som varnar om kameraövervakning måste vara synlig innan man kommer in i det utrymme eller de lokaler som övervakas. En enkel plastskylt gör att ni lever upp till lagkravet och inte riskerar dyra böter.

 

Dessutom har skylten i sig en avskräckande effekt.

 

Larmsystem och kameror tillsammans eller separat?

Många enklare larmsystem inkluderar övervakningskameror men det kan finnas en poäng med att ha ett larmsystem utan integrerad kameralösning.

Självklart måste ni utgå från er kravanalys men genom att hantera webbaserade övervakningskameror separat kan larm och kameror fungera oberoende av varandra. Man kanske exempelvis vill dimensionera UPS olika för de respektive systemen (de flesta larm har någon form av egen reservkraft medan de flesta kameror helt saknar strömförsörjning).

 

Oavsett hur nätverkskommunikation görs för kameror och larm så måste trafik till/från dessa hanteras separat i brandvägg så att annan trafik ej kan gå i samma nätverk som denna känsliga information.

Genom att separera säkerhetssystemen får ni hög säkerhet även om trafik skickas okrypterad i dessa nät från exempelvis lite enklare webbkameror för övervakning.

 

Rörelsestyrda larm, larm vid registrerat ljud

Många kameror har möjlighet att hantera larm vid registrerad rörelser och ibland även ljud. Utnyttja detta! Kameror kan exempelvis skicka stillbildsserier och/eller video när rörelser upptäcks i företagets lokaler. Lljudstyrda larm är också väldigt bra, exempelvis om någon börjar bryta på en dörr så startar kamerorna inspelning och hela förloppet fångas upp samt larm kan ske så tidigt som möjligt.

 

Lagra aldrig data lokalt

Många kameror har en plats för internt SD-minneskort. Detta är praktiskt för mellanlagring men själva övervakningsdatat, filmer och bilder, måste lagras någon annan stans. Det är ingen vits med att övervaka lokalerna om ni låter inbrottstjuven ta med sig både kamerorna och det inspelade materialet.

En lättanvänd och säker molnlagringstjänst är perfekt för övervakningskameror. Genom att bara tillåta respektive kamera att ladda upp information och genom att kryptera lösenordet så kan inte obehörig personal få tillgång till lagringstjänsten varken för att titta eller radera material.

 

Reservkraft

Tänk på att så fort ni gjort er säkerhetslösning beroende av att Internetförbindelse och nätverk fungerar måste brandväggar, nätverksswitchar, men även tillbehör både överspänningsskyddas och förses med reservkraft i form av UPS.

Inte bara nätsäkerheten är viktig nu utan även strömförsörjningen. Genom att belasta många små UPS:er väldigt lågt får man längre drifttider.


Nyheter