Resolution:

Vad är en VPS (Virtuell Privat Server)?

Vi förklarar vad en Virtuell Server är och varför det är en molntjänst som ert företag kan dra fördel av!

Effektiv lösning för serverdrift

Virtualisering är en miljövänlig, energieffektiv och driftsäker metod för att erbjuda servertjänster.

compartment AB ligger alltid i teknikens framkant och var med redan när virtualisering var nytt i början på seklet (och då väldigt instabilt) och har lång erfarenhet av att erbjuda stabila driftstjänster och däribland virtuella servertjänster.

 

Principen bakom virtualisering kan liknas vid att man delar in fysiska servrar i olika "sektioner" eller där man håller olika instanser åtskilda och på så vis kan utnyttja hårdvara bättre och mer effektivt utan att göra avkall på säkerhet eller prestanda.

Med finjusterade kluster där många olika särskilda (fysiska) virtualiseringsservrar "jobbar tillsammans" kan man låta de virtuella maskinerna "flyta" ovanpå de olika klustermedlems-servrarna utan avbrott och för att optimera belastning i de olika klustrena så att det hela tiden finns överkapacitet för oväntade belastningstoppar och för att underlätta sömlöst underhållsarbete.

 

Fördelar med VPS

Som beskrivits ovan är såklart en av fördelarna att driftsäkerheten blir väldigt hög med virtuella servrar, tack vare att man inte är beroende av en enda underliggande fysisk hårdvara/server utan kan utnyttja möjligheten att flytta runt den virtuella servern mellan de olika noderna i klustret så blir tillgängligheten i regel betydligt bättre jämfört med en traditionell fysisk server (exempelvis en dedikerad server).

En annan fördel är att uppgraderingar av hårdvara kan ske sömlöst. I en fysisk server måste man exempelvis stänga ned servern och orsaka ett avbrott för att uppgradera med mer RAM-minne medan man i den moderna virtualiseringstekniken i de allra flesta fallen kan lägga till mer minne under tiden servern kör, enbart i vissa fall måste man starta om den virtuella servern men även då går en omstart oerhört mycket snabbare jämfört med en fysisk server, inte sällan så snabbt som några sekunder tills tjänsterna som körs på den virtuella servern åter är nåbara.

Detta gör virtuella servrar till optimala plattformar för tjänster som kräver hög tillgänglighet, exempelvis webbservrar som ska ingå i lastbalanseringspooler, front end-system för webbplatser som CDN, mailfiltreringssystem eller andra webbtjänster.

Med fjärde generationens moln-teknik kan vi erbjuda en i princip obegränsad flexibilitet och skalbarhet där man helt kan skräddarsy tjänster och anpassa dem efter nya behov i framtiden- något som krävs idag då Internet är mycket föränderligt.

Varmt välkommen att prova på någon av våra serverhostingtjänster!


Nyheter