Resolution:

Konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom Cyber-/IT-säkerhet.

 

Strategi- & företagsrådgivning

Vi gör både punktinsatser eller är med på hela eller en del av er resa. Inte minst inom förändringsprocesser och gärna med fokus på incident- och krishantering eller beredskap.


Cybersäkerhetsområdet förändras snabbt och förändringar inom både teknisk säkerhet och informationssäkerhet men inte minst även inom GRC, compliance, ställs idag höga krav på alla typer av verksamheter. Med lång och bred erfarenhet inom både preventiv säkerhet, fysisk säkerhet, incidenthantering, regelefterlevnad m.m. och från många olika branscher i såväl stora som små företag, globala organisationer, börsnoterat och start ups så ger vi er en inte bara uppdaterad bedömning och aktuella råd utan även råd som baseras på lång erfarenhet av arbete med hela livscykeln i otaliga verksamheter.
Här är ett par exempel på vad som brukar behövas och där vi gör findings i de flesta verksamheter:

 • Interims CISO, CSO, CTO
 • Stöttning för CISO och CISO-organisationen, etablera nya projekt
 • Nulägesanalys med avstämning mot företagsledning och verklighetscheck.
 • ISMS och ISO 27k och liknande ramverk.
 • Stöd för ledningsgrupp, styrelsearbete, rätt riskhantering i ledning.
 • C-nivå konsulttjänster (tillfälliga uppdrag under tex rekryteringsprocessen)
 • Punktinsatser inom tex säker utveckling och livscykelhantering.
 • Fysisk säkerhet, skalskydd, brandskydd etc.
 • Genomlysning av processer, jämförelse mot "best practice" och gap-analys.
 • Punktinsatser i projekt för exempelvis rätt regelefterlevnad.
 • Förbättrad Incidenthantering.
 • Rätt strategi och kontroll över verksamheten.
 • Säkerhetsgenomlysning och förbättringsförslag.
 • Intrångsdetektering-& rätt skydd mot ex vis supply chain attacker.

 

 

Utifrån ert behov tar vi fram en arbetsplan och har täta kontakter för att säkerställa att alla viktiga detaljer fångas upp. Genom att arbeta iterativt, dvs i olika iterationer - delmoment - så kan vi hålla ett högt tempo, göra täta releaser av er webbplats vilket säkerställer att resultatet hela tiden är aktuellt och vi riskerar inte att hamna i en loop eller tappa fart.

 

 

Har ni egen server-infrastruktur? Ta hjälp av våra experter för att skydda tekniken. Har ni drabbats av en incident? Ring oss direkt, vi behöver komma in i ett så tidigt skede som möjligt för att säkra spår och åtgärda fel.

 

 

Bannerannonsering - annonsering på Internet

Vi hjälper er att ta fram banners och annat annonsmaterial på Internet

Klicka här för att läsa hela artikeln

Sponsrade länkar - kostnadseffektiv annonsering!

Annonsering i sökmotorer och sociala medier är ett effektivt sätt att nå ut till rätt målgrupp. Vi hjälper er med annonsering på Internet.

Klicka här för att läsa hela artikeln

Sökmotoroptimering - marknadsföring som ger resultat

Idag är sökmotorer det i särklass vanligaste och mest effektiva sättet för människor att finna information om varor och tjänster på Internet. Detta har gjort att sökmotoroptimering och sponsrade länkar har blivit en av de viktigaste marknadsföringsstrategierna för företag som vill synas på Internet.

Klicka här för att läsa hela artikeln

IT-säkerhet

Konsultation inom IT-säkerhet

Klicka här för att läsa hela artikeln

Systemarkitektur - systemdesign

Konsulttjänster inom systemdesign, systemarkitektur och IT-säkerhet

Klicka här för att läsa hela artikeln

Webdesign - utformning av webplatser

Vi hjälper er med webbdesign, grafisk formgivning och design av banners och annonsmateriel.

Klicka här för att läsa hela artikeln

Effektiv Internetmarknadsföring

Internet är idag en av de viktigaste marknadsföringskanalerna för många företag.

Klicka här för att läsa hela artikeln

Kurser och utbildningar

Vi erbjuder ett antal olika typer av utbildningar och skräddarsyr gärna en kurs för er avdelning.

Klicka här för att läsa hela artikeln