Resolution:

Trafik från Kina blockeras

Vi blockerar tillfälligtvis all trafik till/från Kina in i vårt nät pga omfattande intrångsförsök som misstänks vara utförda av Kinesiska underrättelsetjänsten.

I branschen är otillåten/oönskad trafik härrörande från Kina sedan länge ett välkänt problem. Vi noterade under lördagseftermiddagen en kraftig ökning av (misslyckade) intrångsförsök utförda från nät i kina, riktade mot vårt tjänster i vårt nät.

Tillfälligtvis blockerar vi all inkommande trafik härrörande från Kina. Dvs har ni kunder, medarbetare eller leverantörer i Kina som försöker nå er webbshop eller e-post (eller andra tjänster vi levererar åt er) så kan de ha problem att nå era tjänster tillsvidare.

Vi beklagar eventuella olägenheter till följd av detta.

Av säkerhetsskäl har vi beslutat att inte göra undantag i denna *tillfälliga* blockering av trafik från Kina. Då vi tar vår egen och våra kunders säkerhet på mycket stort allvar beslutade vi att inte blockera enskilda resurser (som är det normala sättet vår drift ständigt jobbar med våra kunders säkerhet 24/7/365) utan att helt blockera ALL trafik.

Har ni en kund eller leverantör (eller annan kontakt) som akut behöver kontakta er eller använda era webbtjänster kan ni be dem använda VPN, TOR, proxytjänster eller liknande som gör att deras trafik terminerar utanför Kina och ej använder en kinesisk operatör för den externa trafiken.

Exempelvis TOR är en enkel och snabb lösning för att kunna surfa.

Vi kommer tyvärr EJ göra undantag i denna *tillfälliga* blockering av kinesisk trafik utan enda sättet för er eventuella kinesiska kontakt att nå er är genom att använda en operatör som ej är kinesisk (för den externa trafiken vid tex VPN).

 

Vi vill förtydliga att detta är en förebyggande åtgärd för att förhindra att ytterligare intrångsförsök kan utföras; Ingen information har stulits, ingen otillbörlig användare (i Kina eller någon annanstans) har lyckats utan all information hos våra kunder är säker.


Nyheter